NYHEDER/HISTORIE

 

 

 

VELKOMMEN TIL ØDEMARK

 

 

Godset primære drift består af landbrug, udlejning af ejendomme, skovbrug, jagt

og vindmølledrift.


Godset er ikke åbent for besøgende, men den istandsatte HESTESTALD udlejes til events, selskaber, jagtselskaber mm.


Se HESTESTALDEN's hjemmesiden

www.oedemark-hestestalden.dk.

 


 

  

HISTORIE

 

I 1280 nævnes Ødemark første gang, da Ødemark efter en strid blev tilkendt Sorø Kloster. Ødemark Gods var ejet af Sorø Kloster helt op til reformationen i 1536, hvor klostrets gods blev inddraget under Kronen - Frederik 2. 

I 1664 solgtes den af kong Frederik 3. til ad­miralitetsråd Jens Lassen. I 1720'erne kom Øde­mark atter tilbage til kronen, og i 1731 overdrog kong Christian 6. gård og gods til

etatsråd Urban Bruun.I 1744 oprettedes Ødemark Hospital af Elisabeth Bruun. Hospitalet, dvs. et fattighus der gav husly og brændsel og til de nærliggende sogne.

  

Ødemarks hovedbygning er tofløjet, nyklassicistisk og opført i 1880er og

ombygget igen i 1935-36.


Idag ejes og beboes Ødemark af Familien Kronshage.


                                                     

                                                         Originalen af Frederik 2 hænger på Frederiksborg Slot, en kopi hænger på Ødemark Gods

 

 
Vurdering, Munke Bjergby 15. juni 2019

Ødemark Gods, Hestestalden, Ødemarksvej 3A, 4190 Munke Bjergby


Fra kl. 11.00 til 14.00


Vurdering af kunst, design og antikviteter.


For yderligere information, kontakt venligst Peter Beck på tlf.: 8818 1186 /

e-mail: pb@bruun-rasmussen.dk. 

 

 

SLUT MED HAGLSKÅLE I PLAST FRA NÆSTE SÆSONDanmarks Jægerforbund og Danmarks Våbenhandlerforening er sammen blevet enige om, at haglskåle i plast fra haglpatroner skal udfases.

Jagt skal ikke efterlade sig plast i naturen hverken efter jagten eller på flugtskydningsbanen.

Dette har Ødemark Gods narturligvis valgt at støtte op om og der vil derfor kun blive skudt med biopatroner fra næste jagt-sæson. 

ØDEMARK GODS

L A N D B R U G S V I R K S O M H E D