FORSIDE

 

 

 

VELKOMMEN TIL ØDEMARK GODS

 

 

 

Godset primære drift består af landbrug, udlejning af ejendomme, skovbrug, jagt og vindmølledrift.

Godset er ikke åbent for besøgende, men den istandsatte HESTESTALD udlejes til events, selskaber, jagtselskaber mm. Se HESTESTALDEN's hjemmesiden

www.oedemark-hestestalden.dk.

 

Idag ejes Ødemark GODS af familien Kronshage.

 

 

 

HISTORIE

 

 

 

I 1280 nævnes Ødemark, da den efter en strid blev tilkendt Sorø Kloster. Ødemark Gods var ejet af Sorø Kloster helt op til reformationen i 1536, hvor klostrets gods blev inddraget under Kronen - Frederik 2. I 1664 solgtes den af kong Frederik 3. til ad­miralitetsråd Jens Lassen. I 1720'erne kom Øde­mark atter tilbage til kronen, og i 1731 overdrog kong Christian 6. gård og gods til etatsråd Urban Bruun.

I 1744 oprettedes Ødemark Hospital af Elisabeth Bruun. Hospitalet, dvs. et fattighus, gav husly og brændsel fra godset og til de nærliggende sogne.

 

Ødemarks hovedbygning er tofløjet, nyklassicistisk og opført i 1880er og ombygget igen i 1935-36.

 

 

 

ØDEMARK GODS

L A N D B R U G S V I R K S O M H E D