LANDBRUG

Landbrug

Ødemark & Saltø godser drives som moderne land- og skovbrugsvirksomheder på i alt 1.149 hektar.

Landbruget drives traditionelt med produktion af frø, hvede, byg, spinat, vinterraps og ærter samt halmproduktion.