LANDBRUG

ØDEMARK GODS

L A N D B R U G - S K O V B R U G - J A G T - G R Ø N E N E R G I - U D L E J N I N G

 

 

 Ødemark's hovedaktivitet er drift af landbrug på ca. 1.149 hektar inkl. forpagtninger.

 

Boniteten varierer meget og reprænsenterer alle jordtyper.

Landbruget drives traditionelt med med planteavl som produktion af frø, hvede,

byg, spinat, vinterraps og ærter samt halmproduktion.

 

Landbrugets opgaver varetages af 1 driftsleder og 3 maskinførere. 
                               Ødemark er medlem af Bæredygtigt Landbrug som har til formål,

                               at skabe, en bæredygtig fremtid for dansk landbrug.