PRIVATLIVSPOLITIK
Indsamling af personoplysninger:


Det er altid inden for persondatalovens og persondataforordningens bestemmelser når Ødemark Gods insamler og behandler persondata. Behandling af persondata sker kun med samtykke

fra de involverede og Ødemark Gods behandler ikke persondata til andre formål end dem, som anses relevant for virksomhedens drift. Vi opbevarer derfor kun persondata, der anses for

relevant enten driftsmæssigt eller i historisk henseende.

 

Når du kontakter Ødemark Gods:


Når du tager kontakt til Ødemark Gods gennem e-mail, vil dine oplysninger blive gemt, hvis det anses som relevant for driften. Et eksempel kunne være, at personoplysninger bliver gemt i forbindelse med ventelisten til vores udlejningshuse, selskabsudlejning eller udlejning generelt. Ønsker du ikke, at vi opbevarer dine oplysninger, skal du huske, at informere os om dette.

 

Sikkerhedspolitik vedr. behandling:

På Ødemark Gods har vi udarbejdet en række arbejdsprocedurer, der sikrer beskyttelsen af personlige oplysninger. Persondata vil altid blive opbevaret aflåst, enten fysisk i aflåst hængearkiv

eller elektronisk ved hjælp af adgangskoder.