NYHEDER/HISTORIE

ØDEMARK GODS

L A N D B R U G - S K O V B R U G - J A G T - G R Ø N E N E R G I - U D L E J N I N G

 

 

 

VELKOMMEN TIL ØDEMARK

 

 

Godset primære drift består af landbrug, udlejning af ejendomme, skovbrug, jagt

og vindmølledrift.


Godset er ikke åbent for besøgende, men den istandsatte HESTESTALD udlejes til events, selskaber, jagtselskaber mm.


Se HESTESTALDEN's hjemmesiden

www.oedemark-hestestalden.dk.

 


  

 HISTORIE

 


Ødemark har sandsynligvis tilhørt Hvide slægten og blev kendt i 1280 for første gang, efter en strid tilkendt Sorø Kloster. Ødemark Gods var ejet af Sorø Kloster helt op til reformationen i 1536, hvor klostrets gods blev inddraget under Kronen - Frederik 2. 

I 1664 solgtes den af kong Frederik 3. til ad­miralitetsråd Jens Lassen. I 1720'erne kom Øde­mark atter tilbage til kronen, og i 1731 overdrog kong Christian 6. gård og gods til

etatsråd Urban Bruun. I 1744 oprettedes Ødemark Hospital af Elisabeth Bruun. Hospitalet, dvs. et fattighus der gav husly og brændsel til de nærliggende sogne.


Kildeskoven har navn efter en hellig kilde, der blev besøgt hvert år Sankt Hans dag.

  

Ødemarks hovedbygning er tofløjet, nyklassicistisk og opført i 1880er og ombygget igen i 1935-36. 


Idag ejes og beboes Ødemark af Familien Kronshage.


                                                     

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        Originalen af Frederik 2 hænger på Frederiksborg Slot, en kopi hænger på Ødemark Gods