HISTORIEN


HISTORIEN

Ødemark "Øthemark" tilhørte i 1200-tallet Sorø Kloster. I 1280 førte brødrene Tyge og Stig Jurissøn en ejerskabsstrid mod Sorø Kloster, men klostret vandt den testamentariske ret til gården.

Ved indførelsen af reformationen i 1536 var en af bestemmelserne, at klostrene skulle nedlægges og ikke længere kunne eje gods. Sorø Kloster blev nedlagt, og dets tilhørende gods blev overdraget til Kronen dvs. Frederik 2.  Frederik 2 som boede på Antvorskov Kloster indtil hans død i 1588 oprettede på en del af disse jorder jagtområder, hvor vildtet var fredet. Da det var forbudt for almindelige mennesker at drive jagt på kongens arealer, måtte man markere jagtområdernes grænser. 

Detet blev gjort med 2 meter høje træpæle af egetræ eller fyrretræ. Pælene var ca. 26 cm tykke og stod med 1½ - 2 km afstand, ofte på højtliggende steder, så de var lette at se.  Disse blev udskiftet af kong Frederik 5  i 1762.

Der står stadig  idag en vildtbane sten på Ødemark Gods, Nr. 25.

I 1664 overdrog Frederik 3 (1609 - 1670) gården Ødemark til Jens Lassen, der var admiralitetsråd. Jens Lassen startede sin karriere inden for militæret, hvor han deltog i Svenskekrigene, men blev i 1661 landsdommer på Fyn og assessor i højesteret. Jens Lassen fik desuden samlet en større formue gennem handel og leverancer til Kronen.


I 1718 kom Ødemark igen under Kronen, men Christian 6 (1699 - 1746) overdrog senere gården til Urban Bruun. Urban Bruun, der var etatsråd og en velhavende mand, døde i 1742 og blev begravet i en marmorkiste i gravkapellet i Sorterup kirke. Hans enke, Elisabeth Bruun, blev siddende som Ødemarks ejer og oprettede Ødemark Hospital i 1744. Hospitalet sørgede for husly og brændsel til fem fattige fra enten Ødemark gods eller Ottestrup og Sorterup sogne. Kirkerne Otterup og Sorterup blev solgt fra i 1785. 

Da Elisabeth Bruun solgte gården, kom Ødemark igen ind i en periode med hyppigt skiftende ejere. I 1796 købte Valentin Hansen gården og foretog en større forbedring af driften. Han kunne derfor sælge Ødemark til Hans Rudolph Grabow Juel med et stort overskud i 1805.

Hans Rudolph Grabow Juel døde i 1818, hvorefter enken Franciska Hieronyma overtog gården. I 1821 blev Ødemark arvet af sønnen Niels Frederik Grabow Juel, der dog få år senere solgte den til H.J. Petersen. Ødemark forblev i familien Petersens ejerskab helt op til 1935, hvor gården blev solgt til Herman Freidrich Acker. I 1947 blev Ødemark købt af Helge de Plessis de Richelieu. Idag ejes Ødemark Gods af L. Kronshage.