LANDBRUG

LANDBRUG

1.162ha

Det samlede landbrugsareal inklusiv forpagtninger og pasningsaftaler.

Ødemarks og Herrestrupgårds hovedarktivitet er drift af landbrug på ca. 1.150 ha. inkl. forpagtninger. Siden 2005 er der løbenden opkøbt jord  som drives under Ødemark. I 2022 blev Nyvang lagt ind under godset.


I 2010 forpagtes Saltø Gods og drives idag i tæt samarbejde med

Ødemark Gods. 


Boniteten varierer meget og reprænsenterer alle jordtyper.

Landbruget drives traditionelt med planteavl som produktion af frø, hvede, byg, spinat, vinterraps, roer og ærter samt halmproduktion.

Afgrøderne bliver brugt til enten brødhvede el. fremavl.

Ødemark er medlem af Bæredygtigt Landbrug som har til formål, at skabe, en bæredygtig fremtid for dansk landbrug.